Rizika obezity

Obezita je významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji mnoha závažných chorob. Můžeme je rozdělit na ty, které lidský život bezprostředně neohrožují a na ty, které mohou mít za následek dokonce smrt jedince.

Řada nemocí, které obezita způsobuje nebo napomáhá jejich rozvoji, mohou člověka ohrozit přímo na životě. Patří mezi ně:

Problémy související s obezitou, které nejsou fatální:

Kardiovaslukární onemocnění jsou v současné době velmi častou chorobou a jejich nárůst je spojován s moderním způsobem života. Na jejich vznik má vliv mnoho zdravotních rizik, které mají svůj původ právě v obezitě. Jsou to potíže jako zvýšená hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak a další. Mezi srdečně cévní onemocnění řadíme např. anginu pectoris, ischemickou chorobu srdeční, které mohou vyústit například v infarkt myokardu nebo mozkovou mrtvici. Kardiovaskulární onemocnění bohužel představují nejčastější příčinu onemocnění, v nejvyšších věkových kategoriích jsou příčinou 60 % úmrtí.

Obezita zvyšuje riziko výskytu cukrovky 2. typu. 80-90 % pacientů s cukrovkou tohoto typu trpí nadváhou nebo obezitou. Podle Mezinárodní federace diabetu (IDF) trpí na světě cukrovkou 2. typu 140 000 000 lidí, což je přibližně 90 % cukrovkářů. Cukrovka je celoživotní onemocnění, které s sebou přináší i další nepříjemné komplikace, jako jsou srdečně cévní onemocnění, onemocnění ledvin, slepota (cukrovka je nejčastější příčinou slepoty v dospělosti) či amputace dolních končetin (v důsledku postižení nervů). Diabetici jsou také náchylnější k bakteriálním a plísňovým infekcím.

Dalším zdravotním rizikem, jehož výskyt se zvyšuje u obézních lidí, je rakovina. Podle posledních výzkumů byl prokázán vztah mezi zvýšenou tělesnou váhou a zvýšenou náchylností ke vzniku některých typů nádorů, především jde o rakovinu tlustého střeva, prsu, ledvin, prostaty, děložní sliznice a jiných vnitřních orgánů. V rozvinutých zemích je rakovina tlustého střeva spolu s rakovinou plic nejčastějším případem zhoubných nádorů.

Obezita se významně podílí na zvýšení krevního tlaku. Dalšími faktory jsou stres, konzumace alkoholu a nadměrný příjem soli. Hodnoty tlaku je nutno ovšem porovnat s věkem, neboť se přibývajícími léty samovolně zvyšuje. Vysoký krevní tlak je významným rizikovým faktorem pro vznik kardiovaslukárních onemocnění.

Obézní lidé také trpí zvýšenou hladinou cholesterolu. Tato porucha je ovlivněna jak genetickými faktory, tak i nesprávným životním stylem. Cholesterol je přirozenou součástí buněk lidského těla, jeho hlavním zdrojem cholesterolu jsou živočišné tuky. „Špatný cholesterol“ zvyšuje riziko srdečné cévních problémů. Zvýšená hladina cholesterolu podporuje vznik aterosklerózy a zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční.

Obezita zhoršuje pohyblivost a velká tělesná váha nadměrně zatěžuje páteř a všechny velké klouby v těle. Zvyšuje také riziko zánětu kloubů, což je nejčastější příčinnou invalidity v dospělosti.

S obezitou jsou spojeny i psychické problémy. Lidé, kteří mají problém s vysokou váhou, často trpí depresemi, doprovázenými nízký sebevědomím. Tento problém může vytvářet začarovaný kruh, neboť obézní lidé řeší svoje deprese dalším přísunem potravy.