Příčiny obezity

Tendence k růstu počtu obézních lidí je pozorována na celém světě, ale co za tím vším stojí? Rostoucí epidemie obezity odráží významné změny ve společnosti a jejích zvycích. K nástupu problému obezity přispívají některé celosvětové procesy, kterými jsou ekonomický růst, modernizace, urbanizace a globalizace obchodních řetězců.

Vzrůstá důchod společnosti a lidé si mohou dovolit více nakupovat. Ve výživě se objevuje stále více tuků. Po celém světě se rozšiřují řetězce rychlého občerstvení nabízející velice tučné a nezdravé pokrmy a nápoje s vysokým obsahem cukru, které jsou ovšem levné a každému dostupné. Zvláště v rozvojových státech chudí lidé nakupují levné, masově vyráběné jídlo, které sice zasytí jejich žaludky, ale není správně výživné.

Současně s trendem nadměrné konzumace se objevuje další faktor, který problém obezity podporuje. Je to celková tendence ke snižování fyzické aktivity člověka. Celosvětově bylo pozorováno, že v zaměstnání je požadováno méně fyzické aktivity, což je dáno orientací ekonomik na sektor služeb. Mnoho lidí má sedavé zaměstnání. Lidé ve vyspělých státech také využívají nejčastější k přemisťování osobní automobily, už jen málo z nich chodí pěšky nebo jezdí na kole. Modernizace a větší technizace domácností sice usnadňuje práci, ale také přispívá k snížení pohybové aktivity. Vybavení domácností počítačem zapříčiňuje, že jen mnoho lidí tráví svůj volný čas pasivně za monitorem, místo aby se věnovali sportu. Tento trend je nejmarkantnější u mladších generací.

Pokud se na obezitu podíváme z hlediska jedince, zjistíme, že je způsobena množstvím vzájemně působících faktorů. Existují ale období, kdy je člověk ke zvýšení váhy náchylnější. U žen je to zejména doba těhotenství a období po něm, dále období přechodu. Všeobecně pak působí stresové faktory (rodinné nebo pracovní problémy) a také určitá období, ve kterých se omezuje pohybová aktivita (jako nástup do zaměstnání, ukončení sportovních aktivit, odchod do důchodu).

Nevyvážený příjem a výdej energie

Velkou měrou se na vzniku a rozvoji obezity podílí kombinace dvou faktorů, a to nadměrný příjem kalorií spolu s nedostatečným výdejem energie. Dlouhodobý nadměrný příjem energie, který převyšuje potřeby organismu, je dán konzumací nadbytku potravin. Druhým trendem rozmáhajícím se v naší civilizaci je naprostý nedostatek pohybu. Pokud se spojí tyto dva faktory, začne ochabovat svalovina a narůstat tuková tkáň. S přibýváním tuku v těle je spojena spousta dalších problémů, jako je menší fyzická výkonnost, zhoršení kondice a pohybových schopností, bolesti zad, špatný postoj, větší namáhání kloubů, zvýšená únava a další.

Nevhodné jídelní návyky

I pokud si budeme vybírat správné potraviny, mohou naši váhu negativně ovlivnit nesprávné stravovací návyky. Dítě si v ranném věku vytvoří stereotypy, kterých se bude držet po celý život. Jelikož stravovací návyky se vytváří už v útlém věku, ovlivňuje je především rodina. V další fázi věku má na stravovací návyky i úroveň stravování ve školních jídelnách. Tyto návyky jsou spojovány s určitým životním stylem, který je ovlivněn reklamou, častým stravováním se ve „fast foodech“, nabídkou nezdravých potravin ve školních jídelnách a automatech, atd.

Genetické dispozice

Nároky lidského těla na přísun energie ovlivňuje řada faktorů – tělesná hmotnost, pohlaví, věk, množství pohybu. Existují ale i individuální faktory, které energetickou rovnováhu ovlivňují. Převážná většina z nich je geneticky vrozená. Proto mají někteří lidé větší sklon k obezitě a musí dávat větší pozor na skladbu svého jídelníčku.

Pokud jsou oba rodiče obézní, je pravděpodobnost výskytu obezity u jejich potomka vyšší. Tato dispozice se ale dá zvrátit dodržováním správných stravovacích návyků a dostatkem pohybu.

Další faktory

Zvýšení váhy mohou zapříčinit i hormonální vlivy. Obezita v důsledku nemoci se objevuje jen asi v 1 % případů. Významný vliv na zvýšenou tělesnou váhu má především hypofunkce štítné žlázy a zvýšená hladina hormonů nadledvin.

Také některé léky mohou vyvolávat větší chuť k jídlu a tím přispět k zvýšení tělesné váhy. Takovéto účinky byly zjištěny především u některých antidepresiv, neuroleptik, glukokortikoidů (léčba nesprávné funkce kůry nadledvin) a gestagenů (hormonální léčba).

U některých lidí se může jejich stav psychiky odrazit ve zvýšené konzumaci jídla. V dnešní hektické době se často stává, že lidé řeší jídlem svoji emoční situaci a zvyšují příjem potravy při pocitech deprese, stresu, nudy.