Obezita ve světě

V současné době se obezita rozšířila po celém světě, a proto je také často nazývána „epidemie 3. tisíciletí“. V roce 1995 se počet obézních pohyboval okolo 200 miliónů, v roce 2000 toto číslo stouplo až na 300 miliónů.

S nadváhou se v současnosti podle odhadů potýká až miliarda obyvatel naší planety, zatímco počet podvyživených se pohybuje okolo 850 milionů. Je to poprvé, kdy v celosvětovém měřítku počet lidí s nadváhou přesáhl počet hladovějících.

Problém nadváhy a obezity se ovšem netýká už jen rozvinutých zemí. Rozšířil se už i do států, kde bychom takovýto vývoj jen těžko očekávali. Například v Melanésii, Mikronésii a Polynésii se objevuje velké procento obézních. Obezita se nevyhýbá ani zemím jako je Čína, Thajsko a Brazílie. Objevuje se dokonce i v Afrických státech (Jihoafrická republika), což je následkem jak životního stylu, tak i přesvědčení, že kypré tvary jsou znakem hojnosti a blahobytu.

Obezita v USA

Pokud se řekne obezita, mnoho z nás si ihned vybaví americkou populaci. Amerika je spojována s rozvojem rychlého občerstvení a vůbec s moderním životním stylem. Obezita se stala americkým fenoménem, který nadále narůstá na své síle. Během posledních dvaceti let zde podíl obézních lidí na celkové populaci rapidně narůstá. V roce 2006 jen čtyři státy měly podíl obézních menších než 20 %. Nejpostiženějším státem je Mississippi, kde až 62 % obyvatel má nadváhu a 24 % z nich je obézních.

Tato „epidemie“ zatěžuje Ameriku i z ekonomického hlediska. Výdaje na léčbu obézních se neustále zvyšují. Například v roce 1998 bylo na ni vynaloženo 10 % všech zdravotních výdajů, což činí asi 80 miliard dolarů. A v současné době narostlo na 12%, což je 100 miliard dolarů.

Obezita v EU

Obezita vzrůstá i v Evropských státech. Není to v Evropské unii však zcela nový trend, neboť obezita vzrůstá postupně již od 80. let. Ovšem za těchto posledních třicet let se počet obézních neobyčejně zýšil. Pokud rozdělíme čísla podle pohlaví, trpí v EU nadváhou či obezitou 27 % mužů a 38 % žen.

Velkým problémem je dětská nadváha a obezita. Podíl nadváhy v některých státech, jako je Španělsko nebo Itálie, dosahuje více než 30 %. Dnes se ve členských státech Evropské unie potýká s nadváhou zhruba 22 milionů dětí, z nich je 5 milionů obézních, a jejich počet každoročně vzroste asi o 300 000 případů.

Evropský parlament poukazuje i na sociálně-ekonomický dopad obezity. V současné době dosahují výdaje na léčbu obezity a problémů s ní spojených 4 – 7 % z celkových výdajů zdravotnictví.

Evropská komise se již problémem vzrůstající nadváhy občanů začala zabývat a 30.5.2007 přijala tzv. bílou knihu, která obsahuje návrhy na řešení tohoto problému. Tato strategie usiluje hlavně o snížení výskytu nemocí spojených s obezitou. Řada opatření je cílena na výrobce potravin. Unie chce také vytvořit kampaň, která by podpořila výukové programy se školách a stimulovala fyzickou aktivitu dětí.